Privacy verklaring

Hieronder wordt uitgelegd hoe MKshirtbedrukking.nl
omgaat met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Reikwijdte Privacy Policy

Bij het gebruik van onze diensten en websites en bij aankoop van producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken gegevens, afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u kiest.
MKshirtbedrukking.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de huidige privacywetgeving.

Gebruik van uw gegevens

Als u op de webshop van MKshirtbedrukking.nl een bestelling plaatst, hebben wij uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om uw gebruik van de website en de webshop van MKshirtbedrukking.nl te optimaliseren, kunnen wij, uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestellingen en de gegevens met betrekking tot onze diensten opslaan en bewaren. Hierdoor kan MKshirtbedrukking.nl haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Als u via de website en/of via de webshop van mijnshirtbedrukken.nl een account aanmaakt, bewaart MKshirtbedrukking.nl de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
Tevens wordt deze informatie mede gebruikt om uw interesse te bepalen voor de inhoud van nieuwsbrieven en uw (online) shopping ervaringen op af te stemmen.
Met uw toestemming gebruikt MKshirtbedrukking.nl
gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webshop van MKshirtbedrukking.nl
Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u dat bij MKshirtbedrukking.nl
laten weten door een e-mail te sturen. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen De contactgegevens van MKshirtbedrukking.nl
kunt u op onze website vinden.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke plicht langer moeten bewaren.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Voor statistische doeleinden worden algemene bezoekersgegevens van de website en webshop van MKshirtbedrukking.nl
bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie, IP-adres, gegevens die de browser een bezoeker meestuurt en de gemiddelde tijd van een sessie worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt door mijnshirtbedrukken.nl slechts voor intern beleid gebruikt.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U bent – behoudens eventuele wettelijke uitzonderingsgronden –gerechtigd MKshirtbedrukking.nl schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door MKshirtbedrukking.nl worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking.

Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal MKshirtbedrukking.nl zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop MKshirtbedrukking.nl met uw persoonsgegevens omgaat. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Het delen van uw gegevens met derden
MKshirtbedrukking.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. MKshirtbedrukking.nl zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door MKshirtbedrukking.nl ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor MKshirtbedrukking.nl te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. mijnshirtbedrukken.nl maakt gebruik van deze cookies om zo uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies stellen MKshirtbedrukking.nl in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
U kunt uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van MKshirtbedrukking.nl toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Hoe u dit kunt doen, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.
Overzicht van gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven welke cookies MKshirtbedrukking.nl zelf plaatst en van welke derde partijen cookies gebruikt worden gemaakt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen om deze reden hier geen verantwoording voor nemen.. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
U kunt hier meer lezen over het privacy beleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). U kunt hier (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) meer lezen over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Wilt u dat uw klikgedrag niet wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plug-in downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor MKshirtbedrukking.nl U kunt de browser-plug-in hier downloaden.

Functionele cookies Kernfuncties

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op de website van MKshirtbedrukking.nl gebruikgemaakt van cookies zodat u in uw account in kunt loggen (indien deze is aangemaakt). Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale knoppen

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook of Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u bent ingelogd zodat u niet iedere keer op Facebook of Instagram hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Embedded content

Op sommige pagina’s op onze website kunt u YouTube video’s vinden die niet op onze website worden gehost. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze nieuwe producten, educatieve kennis en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Links

De website en webshop van MKshirtbedrukking.nl kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van MKshirtbedrukking.nl opereren, zonder dat MKshirtbedrukking.nl ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. MKshirtbedrukking.nl is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is MKshirtbedrukking.nl aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.
Wijzigingen Privacy Policy
MKshirtbedrukking.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aan te passen.
Indien MKshirtbedrukking.nl de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy.
Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de Privacy Policy aan.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van MKshirtbedrukking.nl dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met MKshirtbedrukking.nl De contactgegevens van MKshirtbedrukking.nl kunt u op onze contactpagina vinden.